2X Na-701 High Gain Sf Sma-Female Dual Band Radio Antenna For Baofeng Uv-5R

2X Na-701 High Gain Sf Sma-Female Dual Band Radio Antenna For Baofeng Uv-5R

USD 2.81

In stock

2x NA-701 High Gain SF SMA-Female Dual Band Radio Antenna for Baofeng UV-5R

4.2 stars, based on 40 reviews